Bröstförminskning

Om du funderar på bröstförminskning …

Kvinnor med mycket stora, hängande bröst kan uppleva en rad medicinska problem som orsakas av övervikt, från rygg-och nackvärk hudirritation till skelettmissbildningar och andningsproblem.

Bröstkirurgi kan hjälpa

Bh-band kan lämna intryckningar i deras axlar. Och ovanligt stora bröst kan göra en kvinna eller en tonårsflicka-känner sig extremt självmedveten .Stora tunga massiva bröst kan leda till fysiskt obehag, en rad medicinska problem och extrem självmedvetenhet . Axlarna tar skada skada och huden kan få pigmentändringar PGA tajtsittande BH-band. I Vissa fall kan även allvarliga hudirritationer uppstå under själva vecket på de hängande brösten. Även om en kvinna med övervikt bantar ner , så löser det inte alla gånger den enorma mängd fettvävnad som hamnat i brösten och den utrsträckta huden. Bröstförminskningskirurgi är i första hand riktat till kvinnor som faktiskt har tagit skada av tunga bröst . Man bort fett, körtelvävnad och hud från brösten, vilket gör dem mindre, lättare och fastare. Det kan också minska storleken på vårtgården, samt den mörka hud runt bröstvårtan. Målet är att ge kvinnan mindre, bättre-formade bröst i proportion med resten av hennes kropp.

Hur går det till när man gör en bröstförminskning

Om du funderar på bröstförminskning, kommer detta att ge dig en grundläggande förståelse av utförandett, när det kan hjälpa att göra en bröstförminskning, hur den utförs och vilka resultat du kan förvänta dig. Det kan inte svara på alla dina frågor, eftersom mycket beror på dina individuella omständigheter. Var noga med att fråga ställa alla frågor du har till kirurgen som ska utföra arbetet så du verkligen har koll på vad som gäller innan ingreppet.

bröstförminskning

Brösthypertrofi – macromastia (stora bröst) i detta fall gigantiska bröst kan orsaka allvarliga problem såsom ryggont som är en av många indikationer för bröstförminsknings kirurgi.

Tunga bröst kan leda till fysiska problem

Bröstförminskning utförs vanligtvis för fysisk lättnad snarare än för bara kosmetiska förbättringar. Ingen kvinna ska behöva besväras avför runga stora bröst som leder till att man inte kan göra sina vardagliga sysslor rätt, eller att kroppen rent avtar skada. Det finns omedelbar hjälp att få med dagens teknik inom kirurgi.

I de flesta fall är bröstförminskning inte möjligt förrän en kvinnas bröst är fullt utvecklade, men kan det göras tidigare om stora bröst orsakar allvarliga fysiska obehag. De bästa kandidaterna är de som är mogna nog att till fullo förstå förfarandet och har realistiska förväntningar på resultaten. Bröstförminskning rekommenderas inte till kvinnor som har för avsikt att amma.